คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
ประชาสัมพันธ์ การจัดตั้งศูนย์ปรองดองสมานฉันท์ระดับท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง  
 

 

ข่าว ณ. วันที่ 17 มิ.ย. 2557 เวลา 13.20 น. โดย คุณ กิ่งเพชร ชุ่มเจริญ

ผู้เข้าชม 296 ท่าน

 
 
 
 
 
 
 
 
จำนวนผู้เข้าชม 518,043 เริ่มนับ 15 มิ.ย. 2554