ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2560 ถึง 19 ต.ค. 2562  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
256217,29869,478110,53971,042128,670104,21871,19385,38258,23036,161--752,211
256139,65335,43153,84146,34958,61363,70151,79250,53835,76847,49438,43626,005547,621
25606,6776,02631,54443,84359,79056,82557,88550,10050,72159,39751,04558,157532,010
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2559   512,699
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,344,541
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี