ข้อมูลผู้เข้าชมเว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง
 
  ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2561 ถึง 19 ก.พ. 2563  
 
 
ปี พ.ศ. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. รวม
2563110,87451,313----------162,187
256217,29869,478110,53971,042128,670104,21871,19385,38258,23060,77754,49066,648897,965
256139,65335,43153,84146,34958,61363,70151,79250,53835,76847,49438,43626,005547,621
ยอดยกมาตั้งแต่ 15 มิ.ย. 2554 ถึง 31 ธ.ค. 2560   1,044,709
รวมผู้เข้าชมทั้งหมด   2,652,482
เว็บไซต์เริ่มเปิดให้บริการเมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 2554
 
    1ปี     2ปี     3ปี     4ปี     5ปี     6ปี     7ปี     8ปี