หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
ช่องทางรับฟังความคิดเห็น
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
คู่มือประชาชน
 
 

ขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21


ประกาศคู่มืองานบริการประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเร่งรัดดำเนินการเรื่องราวร้องทุกข์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง.


คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำจุดประชาสัมพันธ์องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง.pdf


แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบ่อยาง.pdf


แผนผังประกอบคู่มืออำนวยความสะดวก

 
  (1)